www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Hạnh Phc Chiều Thu

Quăng liệng cuốc biến v nh,
Ngắm cảnh thu về khắp nẻo xa.
Chợt đến mau đi tn sắc l,
Kho li vội ko giữ mu hoa.

Khoan thai đợi nh sao đm lạnh,
Rộn r chờ tia nắng chiều t.
Ng trước vườn sau vng ngập lối,
Mu xanh giữ lại nhớ qu ta...

Nng gia hai la (HD 68-75)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved