www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Gởi Gió Cho Mây Ngàn

Ta, hơn nữa đời phiêu bạt.

Viễn xứ ngàn phương,
          hay góc núi chân mây.

Trở lại trường xưa,
          lưu luyến,
          dấu chân chim.


Em, ngày ấy đă bay xa.
Quên mất lối về,
          cho cuộc t́nh dang dỡ.

Giờ phương trời nao,
          nhung nhớ,
          thuở hoa niên

Đời, tuy không chung lối hẹn.
Những buổi tan trường,
          ngày chung bước đón đưa.
Ánh mắt đợi chờ,
          t́m nhau,
          qua hơi thở

K Pham (HD 68-75)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved