www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Gió Tháng Chạp

phải gió tháng chạp
Thổi trên những hàng sao già Trà-Vinh
Hơn ba mươi năm về trước
Những Hoài-Giang, Hồ-Thủy, Nhược-Châu
Ngồi giữa chợ nốc từng ly rượu thuốc.

*
phải gió tháng chạp
C̣n thổi dài trên nóc Sóc-Trăng
Áo lụa Mẹ vẫn thơm lừng hương huệ trắng
Từng nhánh mai
C̣n nở tối ba mươi.
*
Gió Tháng chạp
C̣n thổi hoàic̣n thổi hoài
Ḷng ta từng cụm khói bay lên
Những mùa xuân thơ ấu
Lung linh, lung linh
Mồn một màu đen trắng
Giữa nỗi niềm thầm lặng
những màn mưa
Như khói như sương
Bỗng đong thành tiếng khóc.

Thừa Nghiệp

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved