www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Giấc Mơ Tự Do

Trời Đông dệt giấc mộng qua Tây,
Thoát cảnh triền miên phải chịu đày.
Rét mướt co ḿnh nghe gió thoảng,
Mơ màng đăng trí ngắm mây bay.

Người đi an phận nơi phương ấy,
Kẻ ở đau ḷng tận chốn này.
Ngục thất lao tù bao vất vả,
Tự do quá đắt vẫn mê say.

Nông gia Nguyễn Hoàng Linh (NNT Ba rinh HD 68-75)
(Viết thay cho những người c̣n kẹt lại sau bức màn sắt)
Garden State New Jersey 6/6/2015

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved