www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Gi Dịch

Đất khch xoay tứ thời bt tiết,
Cắm đầu cy mải miết khng hay.
Thời gian gi thoảng my bay,
Rờ đầu mới biết tc ry trắng phau.

Vợ bảo tc đổi mu th nhuộm,
ng lo cười để gượm cht coi.
Trước gương lo đứng xăm soi,
Da mồi tc bạc coi mi đẹp giai.

Nghe đồn nhiều "lo" trai về nước,
Tc phai mu hạnh phước được yu.
Nhứt muối tiu nh Vịt Kiều,
Lo thương mi tc mĩ miều g đu.

Vợ nhắc thuốc đy mau sơn phết,
V buồng tắm xong quết ln đầu.
Lo cười: "cn thuốc nhuộm ru?"
Đừng để ru tc nghịch mu kh coi.

Vợ phn ru bạc thời cứ nhuộm,
Khng b luya luộm thuộm thấy gh.
Nhuộm rồi cn lắm c m,
Đừng để em chịu tiếng d ng gi.

Lo nghiến răng lm gi mắc dịch,
Khng nhuộm nhn cục mịch kh ưa.
Thi đnh lm chuyện đnh lừa,
Con mắt thin hạ cho vừa lng nhau

HAI LUA CAU BA RINH HD 68-75

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved