www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Gnh Hai Đầu Nhớ

Mẹ gồng gnh nặng hai vai
Từng ma la chn, khng ni nắng mưa
Từng giọt sữa, tiếng ru trưa
Con dần khn lớn trong ma ng khoai


Qu ngho ba gắng xới cy
Đất lun mu mở trn hai vụ ma
Lm Thn điệu ma từ xưa
Thương mẹ di nắng dầm mưa cả đời
Thương ba vất vả đồng khơi
Gnh hai đầu la một đời cho con.


Thụy Chu

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved