www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Em Về C Nhớ


em c về ngang đường phượng nhớ
tm gim ta nh, dấu chn xưa
thăm gim ta nh hng phuợng đỏ
nhn chứng đi ta thuở hẹn h

đừng qun gh qun Kinh Đ
(chỗ ngồi hai buổi đợi chờ em)
đốt hộ gim ta bao thuốc l
rồi nhn khi tỏa ngọn buồn tnh!

em đ thăm chưa trường Hong Diệu?
bụi cn m mịt gi thng ging
để thấy lại em thời con gi
cặp sch trn tay rất dịu hiền

cũng nn gh lại Hồ Nước Ngọt
nhn hng dương liễu xanh bng cy
xưa em soi bng hồ trong vắt
nắng đỏ, hay em, m đỏ hy?

v c về chưa vm Nhơn Mỹ?
qua con đ nhỏ nước sng su
nắng thng mười hai Xoi Ca N
dưa hấu đầu mu, ruột đỏ au

em sẽ nhớ g sng Đại Ngi?
nhn qua Long Đức nước mng mnh
Sầu ring thơm dậy ma thng bảy
cắn chung cy ma, ướt mi mềm

em chắc khng qun về Bố Thảo?
qu ngoại hiền ha như la non
con đường đất đỏ đi vườn to
dưới bng cy no trao nụ hn?

chiếc bnh Trung Thu mi ngọt lịm
sẽ dắt em về xứ Vũng Thơm
nơi ta đổ mu thời chinh chiến
nơi chốn giao tnh ta với em

em nhớ, hay l em đ qun?
như cơn nắng sớm, sau mưa đm
như sng vĩnh viễn về biển lớn
em nhớ, hay l em đ qun?

Phan Trường n

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved