www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Em Về

Em về tc điểm sương thu
Để nghe trong gi lời ru ngọt ngo
Ngậm ngi nắng ngả bờ ao
Vc gầy mẹ đứng bn ro rưng rưng
Em về ấm lại ma xun
Gửi bao ngy thng trầm lun bn đời

Cc Hương

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved