www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for detailsĐón Tết Ta Trên Xứ Tây

Cộng nhốt trong phải ngủ trần,
Đất Tây cam chịu lạnh toàn thân.
Trùm đầu lẩy bẩy run thâm mũi,
Quấn cổ loay hoay lạnh tái chân.

Tuyết trắng ngoài sân đón Tết,
Mai vàng nội thất lăo mừng Xuân.
Cho rét suốt mùa đông giá,
Đất Hứa ơi! Ta không bội ân...

Nông gia hai lúa (HD 68-75)
Mùng ba Tết Nguyên Đán 2015

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved