www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Đơn

Lạc loi trn đất tạm dung.
Dựng căn chi nhỏ bn vng biển m.
Bn tay chai cứng, đ mềm.
Đm trăng soi bng bn thềm đọc thơ.
Đong đưa chiếc vng chng .
Điệu ru ngy ơ v dầu.
Chi sau lắc lẻo nhịp cầu.
Buồm xa thấp thong bng tu lắc .
Bềnh bồng sng nước v .
Gi ơi, đưa mối sầu sang bờ!

C L Phạm L

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved