www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Đợi Chờ

Lâu rồi em chẳng về thăm
Trường xưa Hoàng Diệu tháng năm đợi chờ
Thất A ấpngây thơ,
Gốc cồng đục nắng bây giờ già nua,


Trái cồng rơi rụng từng mùa,
Chất cao nỗi nhớ cho vừa niềm thương
Ao bèophía sau trường
Đợi chờ đă cạn thương c̣n đầy.


Bao giờ em trở về đây
Anh bắt ṇng nọc t́m ngày xa xưa.

Bắt em chiều ấy dầm mưa,
Em nghiêng vành nón cho vừa ḷng nhau
Em ơi emnơi đâu?
Về thăm Hoàng Diệu c̣n sâu ân t́nh.

Thái Cẩm
(Cựu học sinh 1957-1964)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved