www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for detailsĐm Thnh Lao T

Lao t thnh nhạc trổi vang xa,
Cất tiếng đồng tm nước mắt nha.
Hỡi Bc! Đồng lng cng đứng dậy,
Ny Anh! Quyết ch cứ vui ca.

Ci ku bầy quỉ cng quăng xuống,
Sng nổ thy người mu chảy ra.
Cứ ngỡ đời tn trong ng cụt,
Ht- tiến thẳng xứ Cờ Hoa.

NNT HD 68-75 - Noel 2014
Để knh tặng anh Cả L.T. Thạnh v để tưởng nhớ cc anh hng
đ nằm xuống tại trại giam Suối Mu đm Noel năm 1978

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved