www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Đem Hồn Xưa Ngồi Chải Tc Bn H

Cao ốc ngủ vi con trăng năm ấy
Mi tc cn xanh em no c hay?
Con trăng trn đầu buồn đem trở lại
Nghe ngy xưa run rẩy rất ngy nay

Ti c đm di đuổi hoa đom đm
Đem hồn xưa ngồi chải tc bn h
Một nhnh cy biết cn hươnglại?
V con đường lm cọng cỏ chia ly

Cao ốc ngủ vi con trăng khng thấy
Mắt di em sưởi ấm một tm hồn
Chuyện tnh đ bỗng nhin thnh hiện thực
Lng min man trăng khuyết nhớ trăng trn

Cao ốc ngủ vi khi ma đng ấy
Cụm my trời dng hiến gi hoang vu

Lm Hảo Dũng
(PTT)

Jan 24-14- 1H39 am

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved