www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Đêm Tiên

Đêm HÀ TIÊN mênh mông hương biển mặn nồng
Sâu lắng tiếng chuông chùa vờn quanh thạch động
Cảnh cũ chốn xưa thân thương tri kỷ
Đêm HÀ TIÊN tao ngộ khách tang bồng

Con sóng nghĩa nhân ̃ ̀ HÒN PHỤ TỬ
Nguyên vẹn dấu chân MẠC CỬU ̉ đất khai hoang
CHÙA PHÙ DUNG êmbãi cát vàng
Đời nhớ mãi chuyện tình buồn nàng XUÂN TỰ

CHIÊU ANH CÁC sáng hồn thơ MẠC THIÊN TỨ
Đêm Nguyên Tiêu, đêm của mặc khách tao nhân
Dấu thời gian chứng tích nét phong trần
Vẫn sừng sững một mỹ nhân LAN ĐÀO KIM DỰ

Đất HÀ TIÊN, đất của thi ca tình ̉
Dệt đẹp duyên MỘNG TUYẾT - ĐÔNG HỒ
Đêm trăng màng soi bóng núi TÔ CHÂU
HÀ TIÊN THẬP CẢNH - nơi tài năng hội ngộ

Trương Minh Nhựt
(24. 08. 2014)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved