www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Đấu Tranh Dựng Lại Đời

Tỉnh táo lại đi các vị ơi!
Lúc nằm trong rọ, bao người
Hiên ngang chống lại thằng cai ngục?
Anh dũng chơi cay bọn ngợm đời?

Nay thấy Điếu Cày bèn nhắc tích!
Như quên thân phận buổi xu thời!
Ích , tranh luận gây chia rẽ!
Sao chẳng "kiếm " dựng lại đời

Thụy Hoài Như NY (11122014)


Thói Đời

Họa Vận thơ
Thụy Hoài Như NY

Trâu già ghét nghé đứng ai ơi,
Xổ cũi tha phương lắm người.
Trợn mắt ra đi thù giặc cộng,
Phùng mang trở lại kệ cha đời.

Non sông nghiêng ngửa đau muôn thuở,
Tổ quốc điêu linh khổ một thời,
Bỏ xứ, Nam Kha tàn giấc mộng.
Xa quê, mới thấm thía t́nh đời.

Nông gia Hai lúa NJ
November 15,2014

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved