www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

u Bng Ngy Xưa?

Ti về thăm lại ngi trường xưa
Mi ngi chẳng cn soi nắng trưa
Phượng hồng rộ nở ven đường
Tiếc nhớ cũng đnh bao gi mưa .

Hơn nửa đời người tri qu mau
Nghe hồn một cht gợn xn xao
Em gi ngy no, nay khc lạ
Nhn nhau m ngỡ l chim bao .

Tm người bạn trẻ ngồi chung lớp
Tiếng cười thn i cũng như xưa
Mi tc kề bn cng nhuốm bạc
ọc trang lưu bt, ni sao vừa .

Chia tay, lưu luyến lng bng khung
nh mắt trng theo luống ngại ngần
Hẹn nhau sẽ gặp lần sau nữa
Mới đ la xa tưởng vẫn gần.

6-18-09
Thị Minh Giang

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved