www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Dáng Xưa

Về đây chốn trường xưa
Long lanh giọt nắng cuối mùa thu xa.
Vào đông áo trắng ngọc ngà
Ơi em! sao nhớ hương hoa học tṛ.

Hoa soan chợt rụng đôi bờ
Tóc mây vờn nhẹ thơm tho môi hồng
Em về cho giọt nắng trong
Cho ta lại nhớ miên hồng dáng xưa

Thụy Châu

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved