www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Cùng Tị Nạn

Cùng tị nạn ai ơi
Lưu vong, tạm trú, lẻ loi nửa đời
Lục b́nh (trôi dạt) xuôi ngược nổi trôi
Thác ghềnh vùi dập, gượng vui từng giờ.
Quê người, hơn thiệt, nghiệm qua,
Giàu sang, lam , cũng Sắc-Không.
Hiểu nhau, mong kết kim bằng.
Vân Tiên - Tử Trựcđời c̣n bao nhiêu?
Ghét ganh, xiên xỏ, th́ nhiều,
Đánh phá, chia xẻ, ấy điều Cộng mong.
Bởi khi Cộng Đảng trường tồn,
Âu Mẹ Việt bỏ chồng lên Non.
Đă đành c̣n nước c̣n non,
Hải Ngoại, Quốc Nội, vẫn c̣n thương nhau,
Nhưng từ đây đến bạc đầu,
C̣n hội ngộ? đợi chầu Diêm Vương?
Sân si dễ đến Thiên Đường!
Cộng c̣n, dễ được tương phùng cố tri!
Thi xuất khẩu thành thi,
Lục b́nh “du chẳng hay!
Trăm Hoa Đua Nở,” ư Ngài,
Ấy thuở trước, đời này Cộng thêm.
Nghị Quyết ba-sáu dịu êm,
Cộng đă đề xuất lên trên Ngọc Hoàng.
Đề nghị nhân lúc rảnh rang,
Các văn thi gia tâm…. tâm t́nh.
Trăm Hoa thuở trước răn ḿnh.
Nghị Quyết 36” sẽ sinh hại ?
Lưu vong, đă học được chi?
Ê a thi phú đến khi xuất trần?
Nhân Quyền khác với t́nh thân
Nhân Quyền bị cướp, “thân nhânđược ?

Thụy Hoài Như (01312010)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved