www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

C Đ Lng Thanh Thản

Quảy gnh ln vai lng phiu hốt
Đường sen kia xanh đ ngt ngn
Em ở lại cứ tạc vng giếng ngọc
Rt hương vo từng vạt nắng vng thơm.
*
Cứ bỏ đ,cứ để lng thanh thản
Mưa chiều nay lất phất gi mun chiều
Cười với l ma xun hay ma hạ
Pha cuối đời sẽ vỡ lẽ tnh yu.
*
Pha cht lệ sẽ nồng nn hương muối
Những ma xun ẩn nu ở tay người
Sẽ ngy ngất mở toan vm ngực mới
Vị ngọt bi my nước chn từng rơi.
*
Quảy gnh ln vai hề! ly biệt
Sn bay sương tỏa mờ cố hương
Người cũ ngn năm đu ai biết
Dốc ni sương pha, mu cạn nguồn.

L Thừa Nghiệp

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved