www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Cọp vẫn Cọp

(Kính tặng ĐSH Tây Đô Lâm Tài Thạnh)

Hùm thiêng mắc nạn chẳng sầu vương,
Mănh Hổ hồn thiêng của chiến trường.
bao thay đổi, ḷng không đổi,
Chiến tuyến bền ḷng giữ kỷ cương.

Hờn căm giặc: hèn, gian, ác,
Hận gian manh, đón trở cờ.
Tây Đôphán hỏi: “mau quên thế?”
Chính nghĩa đường đi quên lối về?

Huynh Hoàng Diệu ḷng sắt đá,
Dẫn dắt đồng môn chống gian .
Bền ḷng mong đợi ngày tươi sáng,
Ḿnh về xây lại nước Nam ta.

30 Tháng , 2012
Đại Bàng 229

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved