www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Cng Danh Hay Ct Bụi?

Để thn tặng Huệ Thnh Bronx NY

Kiếp người rồi cũng phi phai,
Tan theo vạt nắng ban mai chập chng.
Nhớ chi cu chuyện trực lung,
Qun đi một thuở khc mừng cuồng đin.
Lưu vong lắm nỗi muộn phiền,
Bon chen cơm o gạo tiền mi lo.
Cm ơn phần phc Trời cho,
Qua rồi những lc co ro phong trần.
Cng danh ct bụi ph vn,
Một mai nằm xuống hiện thn v thường.
Mặt khng vương nt vui buồn,
Trở về ci phc cội nguồn tuyền như.
Thế gian thực thực ,
Tnh, tiền, t, tội, sng, m đừng .
Thả hồn qua những vần thơ,
Xui theo sương khi khuất mờ nẻo xa.

Lo La - Miu duệ của Lo Tử
Tiểu bang miệt vườn NJ thng bảy năm 2014

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved