www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

C̣n Hoen Trang Huyết Sử

Đă ngót một phần thế kỷ
Những người trong biển lạnh năm xưa
Xác mục, xương tàn , ngùi cố
Không biết hồn thiêng siêu thoát chưa?

Hởi ơi! Hồ điệp tan hồn bướm
Thiên cổ: tài hoa, lụy. Ắt rồi!
Biển vắng trăng tàn bay vất vưởng
trỗi gịong sầu ngâm nữa, thôi?

Hỡi ơi! Chiến đời ngang dọc
Tiếc chẳng phơi thây giữa chiến trường
Máu chẳng màu cờ tổ quốc
lại pha hồng sóng đại dương!

Hỡi ơi! Sầu hận bao năm trước
Đâu dễ tan uất khí xưa
Vất vưởng canh tàn hồn oan khuất
Câu hẹn luân hồi theo gió đưa

Ai người trinh liệt. Ai ô nhục?
Cũng kiếp hồng nhan,cũng đoạn trường
Cũng nước xanh vùi chôn phận bạc
Cũng đành tan tác, cũng bi thương

Đâu những hồn ngây thơ non dại
(Tay bạo tàn cũng đẩy ra khơi)
Những thiên than nhỏ hồn nhiên ấy
Đă bặt thiên thu những gịong cười!

Xương trắng đă vùi sâu lớp lớp
trang huyết sử máu c̣n hoen
Ai nghe biển động ngoài sóng nước
C̣n rền trong tiếng gió oan khiên

Ngọn gió thu se trời viễn xứ
Ta đứng nơi đây chiều tha hương
Biển Đông ơi! Tội! Xin ǵn giữ
Triệu nắm xương tàn trong đại dương

Lăm Thúy

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved