www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Chuyện Ḍng Sông

Sông tôi chuyên chở nỗi buồn
Đưa người một sớm về nguồn băn khoăn
Lần kinh xám hối ăn năn
Lá thư in nét chiếc khăn hẹn thề
Ngày mai em có trở về
Xin đừng cắt mái tóc thề năm xưa
Nhớ thương biết nói sao vừa
Trong tôi tấc dạ dây dưa điệu sầu
Ḍng sông trôi măi về đâu
Để em soi bóng qua cầu làm duyên
Ngoài hiên vẳng tiếng vành khuyên
Đời vui như thể c̣n nguyên nụ cười
Gió trăng chào đón gợi mời
Thướt tha liễu rũ  bên trời đơn phương
Thuyền t́nh lạc bến yêu thương
Đành thôi giă biệt vấn vương làm ǵ!

đỗ thị minh giang

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved