www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Chuyến Đi Hăi Hùng

Vượt biên ngày ấy tưởng đi Tây!
Nhưng kể cũng may, thoát đọa đày!
Thoát được ngục tù quân cẩu trệ,*1
Vương vào hải tặc họa tai bay.

Bốn lần bị cướp, sang tàu ấy,*2
Bảy bữa thiếu ăn, đến đất này!
Ba bảy năm rồi c̣n ám ảnh...
Bao năm độc ẩm, mấy lần say?

THỤY HOÀI NHƯ (LHT NY HD 68-75)
June 6, 2015
*1 bị tàu Côn Đảo rượt.
*2 được cứu, lên tàu Thái để được xem hải bàn
định hướng đi.

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved