www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Cht Nhớ Trường Xưa

(Tặng bạn b lớp 11 A năm học 1962-1963)

Ba mươi năm rồi rời mi trường xưa
bạn b ai cn ai mất
chinh chiến một thời vang trời dậy đất
đẩy mỗi phận người mỗi lc một xa

Ba mươi năm rồi một khc tnh ca
xao xuyến mi tuổi học tr vụng dại
vương vấn hoi mi tc thề con gi
rực sng lm chi nh mắt buổi ban đầu

Ba mươi năm rồi kỷ niệm chn su
lớp học chợt bừng trong k ức
dấu khắc tn chắc nhạt nho nt mực
cy phượng gi, hng nghế đ cn khng?

Vắt nước đ bo chảy ngọt trong long
mu sir đỏ bn bờ mi ai đ
can cớ chi ba mươi năm cn nhớ
cổng trường xưa sơn sửa biết bao lần

Ba mươi năm Hong Diệu vẫn tn trường
chỉ c lớp lớp thầy tr thay đổi
con sng trước con sng sau tiếp nối
cho qu mnh thm đẹp Sc Trăng ơi

Quốc Bnh
12/1993

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved