www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Chút T́nh Sương Khói Rất Mênh Mông

Tôi từ một thuở không không ấy
(Không của tôi không của anh)
Người con gái đó không quên thấy
Ngày mất quê hương lạc chữ t́nh

Tôi từ năm đó không không
Màu nắng sân trường không không
Hồn đă không không thể
Bên đời hiu hắt sầu không

tôi đi tiếp không không biết
Tim rất khô đàn tim tuyết đông
Một sớm mùa xuân không lại
Chút t́nh sương khói rất mênh mông

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Jan30-14-7H40 am

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved