www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Chùa Kim-Sơn, California

Chập chùng đồi núi nhấp nhô.

Sương giăng chắn lối, mắt mờ rừng mây.
Bồng lai, tiên cảnhđây.
Không gian tĩnh lặng, trời mây phiêu bồng.

Ung dung trên đỉnh núi rồng,
Chiều Kim-Sơn tự, rừng xông khói trầm.
Lối về Giác Ngộ, Vườn Tâm,
Thoảng hương Cam Lộ, cơi ḷng ưu.

Phạm

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved