www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Chờ Năm Mới

Hởi những người con của bụi m
Hy về mở cửa đn mưa xun
Hy nghe gi rt về thin cổ
Tiếng của rừng khua đến chập chng.
*
Tử sinh hay tiếng g nhịp nhng
Mnh về thắp nốt nn nhang thơm
Mai kia sng suối chm tan hết
Ven rừng cn thở một ln hương.
*
Th cũng ngồi đy chờ năm mới
Chm tr nhấp nốt chn ly hương
Mang mang oanh n bay đầu ni
Tấc lng cố xứ bỗng m sương.
*
Th cũng ngồi đy từ năm trước
Thấy cht my bay cht bụi mờ
Những ma xun như sng nước
Thả một dng tri đến lững lờ.
*
Th đ ngồi đy ngn năm trước
Đất trời linh diệu một mu my
Tri tim c tịch chừng ngy ngất
Ta gh mi hn luống đất dầy.
*
Hay đ ngồi đy từ v thỉ
Đong đầy chưa hết một ma xun
Tuổi tn sng ni từ mun thuở
L thơ bay nt nhạc thần.

L Thừa Nghiệp

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved