www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Chiều Thu Buồn

H xưa hai đứa về chung lối
Hoa phượng vương đầy trn tc em
Trinh nguyn t o tnh trao gởi
Thầm liếc mỉm cười nt dịu m.

ước cng nhau trọn cuộc đời
V sao chia cch mộng xa vời
Cn đu thư viết mang vo lớp
Lng hứa thủy chung chẳng đổi dời.

Cng vin ghế đ lạnh c đơn
Đu bng người xưa để dỗi hờn
Tnh đ xa xăm sao nhớ mi
Pht giy h hẹn ngắm hong hn.

Chiều thu sương xuống lạnh vai gầy
Chiếc l vng bay nhạt bng my
Xoải cnh chim di tm tổ ấm
Buồn bay theo gi gởi ai đy.

11-10
ĐT Minh Giang

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved