www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Chiều San Jose

Đến San Jose vào một chiều cuối hạ
Đường thẵm xa diệu vợi núi đồi xanh
Ngút tầm mắt, nho vườn màu tươi mát
Nắng vàng ươm, muôn ngàn sợi mỏng manh

San Jose, San Jose một địa danh xa lạ
Nhưng trong tôi đầy ắp mối thâm t́nh
nơi đây thầy xưa bạn
Những người thân từng gắn tuổi thơ

Trịnh Thị Khên
(Cựu Giáo Trung Hoc Hoàng Diệu)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved