www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Chỉ Cn Kỹ Niệm

Sc Trăng cổ knh đời xưa
V Ba Xuyn đ m thừa đạn bom
Ti ngồi trong buổi chiều hm
Lắng nghe lệ nhỏ cuối hồn chơi vơi

Trở về xa lạ người ơi
Tm đu ảnh một thời đng yu
Ngi trường mi ngi dột xiu
Trong ti nổi nhớ chứa nhiều xt thương

Bạn b mổi đứa một phương
Gi mưa đ thấm phong sương cuộc đời
Tm đu dng mi cười
Lối về o trắng em ti thẹn thng

Tan trường chẵng dm đi chung
L thư thứ nhất ngại ngng chưa trao
Thoảng như l cuốn tri mau
Sắt se hồn lạnh lệ tro khng hay

Tưởng chừng người đến đm nay
Vng tay tnh mộng liu trai kiếp no
Chỉ cn kỹ niệm xn xao
Tc may nay đ bạc mu thời gian

Đỗ Thị Minh Giang
New Orleans

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved