www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Cánh Đêm

Thân em chỉ một ḿnh
Nuôi con khôn lớn cuộc t́nh long đong
Cánh lặn lội bờ sông
Mỏi đôi cánh mỏng, buồn mênh mông buồn
Nắng chiều rụng qua truông
Lối về tắt nắng tiếc thương phận …!

Thụy Châu

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved