www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Bức Xúc!

Ôi, bởi thời thế, nên thân em trôi nổi!
miếng ăn nên lăn lóc vào đời.
đồng tiền, ai đó bỏ mua vui...
Đẹp không nhỉ, Việt kiều ôm gái Việt!

Vinh hay nhục, bọn ma , tài phiệt?
Hằng oang oang xóa đắng cấp giàu nghèo!
Tiền đâu ra, đi kiếm gái ôm eo?
Khi ống cống vẫn c̣n vết chân ai trong đó!

Muốn dành trọn Miền Nam, mi kề tai bỏ nhỏ,
Gạt dân đảo điên qua giấc mộng ḥa b́nh!
Để được ? Càng vất vả điêu linh...
Dân bỏ xứ... ngày nay c̣n tiếp diễn!

Thụy Hoài Như (08232014)
Thoại Liên HD 68-75

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved