www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Bức tranh nào anh muốn họa hôm nay?

bức tranh nào anh muốn họa hôm nay?
trăng cổ tích và mây bay về núi
nước ngọc bích bên suối rừng cô tịch
sương kim cương chải tóc bản thôn gầy

bức tranh nào anh muốn họa hôm nay?
cây hỏi nắng đất trời lên mấy tuổi
hoa lộ mặt những thiên thần mọc cánh
gió làm tung nhạc lá buổi thu say

bức tranh nào anh muốn họa hôm nay?
chim ngủ muộn trên vai đời quân chúa
nai luống cuống, ngựa đầm chân bước nhỏ
đàn trừu non trong vũ khúc họp bầy

bức tranh nào anh muốn họa hôm nay?
xin kết nối những h́nh nhân bên đó
mẹ thân củi dưới tầng sâu khốn khó
trẻ thơ c̣i không định hướng ngày mai

(những chị hiền tôi nhẫn nhục lưu đày
tô đậm nét trong nỗi buồn Việt tộc…)

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Van, BC. Canada – July 21-2015 – 8H23pm

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved