www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Bên Bờ Sông Hậu,

Hậu Giang sóng nước hữu t́nh
Ánh trăng vằng vặc lung linh màng
Mái hiên trải chiếu hai hàng
Nàng quay dệt cho chàng chiếc khăn

Đêm mai tát nước đầu làng
Ta cùng nhau múc trăng vàng về xem
Soi chung thấy bóng hai người
Hằng Nga, Chú Cuội khẽ cười trao duyên

Em thôn nữ ngoan hiền
Anh xin gắn thuyền quyên kiếp này
Nhọc nhằn nào quản đôi tay
Cấy cày lúa trổ oằn sai mộng lành

Khói chiều vương mái nhà tranh
Anh câu bóng hái hành kho tiêu
Đời nghèo ấm mái nhà xiêu
Ta tṛn t́nh nghĩa yêu thương ngút ngàn  .

Đỗ Thị Minh Giang 26-3-09

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved