www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Bi Tnh Ca B Viết Tặng Ring ng

Ẵm chu mau ln n khc rồi,
Chớ m ln tiếng ni than i.
Vui mừng tuổi hạc khng đơn chiếc,
Hạnh phc cao nin chẳng quạnh ci.


vng như my theo gi cuốn,
Tnh yu tựa sng vỗ bo tri.
ng nn cảm tạ ơn Trời Đất.
Chc phc cho đời cn c đi...

Hai La NJ (HD 68-75)
Viết trong lc đời chưa trn... tuổi hạc

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved