www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for detailsBài T́nh Ca... Lưu Vong

Lội tuyết nhiều năm mệt rời,
Tới nhà thèm một nụ cười tươi.
Cơm canh muốn nấu c̣n lười biếng,
Chít chát không lên cứ thảnh thơi.

Vợ mắng nhàn vi bất thiện,
Chồng than phú quư khổ thân tôi.
Gác tay bóp trán nằm suy nghĩ,
Cắt đứt ân t́nh sâu tuyệt vời.

Nguyễn Ngọc Thạch (HD 68-75)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved