www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Bài Hồi-Âm Cho Một Người

Lệ xóa cho em được không…” (VTA)

Trong những ngày sau này,
Tôi thường thấy em buồn,
Như một cành củi khô,
Trong khu rừng quạnh vắng,
Không tiếng chim ca,
Không bóng mặt trời ….

Yêu em, từ độ lâu rồi,
Một chiều nắng đổ bên cầu áo bay …

,
Tôi chỉ một si t́nh,
Tầm thường hơn những tầm thường,
Lang-thang trong đời mệt lả,
Yêu nụ cười buồn,
Như loài hoa đau khổ,
Nở trên cành gai

Yêu em, dáng ngọc trang-đài,
Những chiều tóc xơa nắng phai sân trường

,
Cho đến bây giờ,
Tôi vẫn sống như mọi ngày,
Vẫn chết như T́nh ta,
Vẫn thương-thương những chiều nắng đổ,
không c̣n dáng em qua….

Thầy Nguyễn-Tư Thiếp

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved