www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Bi Ca Ty Tạng

Em c nghe bi ca Ty Tạng
Đất rưng rưng, bng tuyết rụng m la
Khi chung m đ trầm trầm ai on

Đất thần linh rờn rợn bng tinh ma.
*
Em c nghe bi ca Ty Tạng
Gi ni la quạnh quẽ những đền thing
Khi lệ chảy vo mnh mng qun lng
Nghe điu tn bưng lấy vết thương ring.
*
Ni buồn b, ni m sương oan nghiệt
Những con người lầm lủi lưu vong
Trời đất bỗng dưng biền biệt
Con ngựa gi tắt thở lc qua sng.
*
Mời em nghe bi ca Ty Tạng
Lửa bng ln chấn động tận tam thin
Người về chưa, đồi xưa trăng chưa sng
Tm linh hề! sừng sững đến v bin.
*
Khi thế giới bỗng ngậm ngi Ty Tạng
Em vẫn ngồi thắp nến với đm su
Tăm tối vy quanh chập chng m sng
Em vẫn ngồi v ht với trăng sao.

L Thừa Nghiệp

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved