www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Áo Trắng Anh Thương

Hoài thương áo trắng ngày xưa
Tan trường anh đón chờ đưa em về
Vai nghiêng che mái tóc thề
Hai áo lụa bay phố cao

Chiều hẹn gió lao xao
Th́ thầm tiếng ngọt ngào mắt môi
Nh́n nhau tŕu mến xa xôi
Tương lai dịu vợi nổi trôi bóng h́nh

giăng vương vấn duyên ḿnh
Nét thương chưa trọn chữ t́nh kết se
Phượng rơi hoà nhịp tiếng ve
Khép trang giấy trắng e tâm

Ḷng anh trải rộng t́nh thư
Màn đêm buông xơa c̣n như mộng vàng

mai chung chuyến đ̣ ngang
Thuyền hoa đăng hội chàng nàng kết duyên.

17-4-15
DT Minh Giang

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved