www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Áo Hoa Lạc Phương Nào

Dáng hoa qua ngơ nhà anh
Nón che nghiêng mái tóc dành ai thương
Chỉ xin cọng nhỏ vương
Trói hồn anh lạc viễn phương bước về

Bên nhau ươm mộng t́nh quê
Trần gian đằm thắm duyên thề gọi tên
Dỗ em say giấc ngủ quên
Mái tranh lều trúc vách phên t́nh nồng

Ngắm vầng trăng sáng đêm hồng
Vườn thơm dạ hương ḷng nhẹ bay
Bóng che khuất ngọn tóc dài
Mộng rơi anh hứng hai tay ôm đầy

Nhụy vàng bướm lượn hao gầy
Nhịp đôi cánh mỏng ngất ngây sang mùa
Tay em hứng giọt nuớc mưa
Đường xưa mờ lối cung thừa trăm năm.

5-4-09
Đỗ Thị Minh Giang

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved