www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Ảo Ảnh
****
Thi em nh,
Xin đừng chờ đừng đợi
Cuộc tnh ny
Như ging nước bung xui
Nhớ m chi
Kỷ niệm đ qua rồi
Em cn giữ
Một cht g để nhớ?
Tnh chợt đến
Chợt đi trong bở ngở
Buổi ban đầu
Vẫn nhớ mi khng thi
Người ra đi
Như gi thoảng bn đời
Đưa tnh
Về phương trời v định...
Tm muốn định
Nhưng lng anh khng định
Lỡ lng rồi
Xin mi mi xa nhau
Đời khng buồn
Nhưng tnh vẫn thương đau
Nn anh mi
Sống hoi trong kỷ niệm.

Thanh Hong 7/10/2015
**Cảm tc bi Tnh Thơ của Vương Lệ Huyền

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved