www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Anh Van Em!

Tuyết phủ tràn lan khắp mọi nhà,
Tuyết cào tắt thở khổ thân ta.
Tuyết vùi xe đẹp con ngồi khóc,
Tuyết dập chó xinh vợ đứng la.

Tuyết quét muôn phương che nắng sớm,
Tuyết tuôn khắp hướng lấp chiều .
Tuyết ơi! xin hăy mau dừng bước,
Tuyết hại đời chàng lữ khách xa.

N.N.T. (HD 68-75)
Mùa tuyết đổ 2013

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved