www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

An Lạc Tây

Anh nhớ măi tháng ngày trong kỷ niệm
Đợi chờ em bên quán vắng năm xưa
An Lạc Tây cuối hạ, nắng chiều thưa
Chờ em đến qua cầu tre lắc lẻo
****
Khi em đến nắng vàng vương tà áo
Cánh bằng lăng nhẹ điểm mái tóc huyền
Gió chiều xưa như thương nhớ triền miên
Hôn lên má của người em bé nhỏ
****
Bờ sông Hậu vẫn c̣n thương c̣n nhớ
Bóng đôi ta nhẹ bước dưới nắng tà
Nguyện với ḷng sẽ măi  măi không xa
Trọn đời sẽ bên nhau tṛn nguyện ước
****
Nhưng đời đă cách chia ta đôi ngă
Nơi trời xa thương nhớ tháng ngày xưa
Bước đơn côi giá lạnh buổi chiều mưa
Thầm nhớ đến em yêu ngày xưa ấy...


Thanh Hoàng 19/5/ 2015
Nhớ về An Lạc Tây, Kế Sách.

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved