www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Cho Niềm Vui Gây Ngạt Rượu Hồn Say

Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm Khúc

Trong ngày về chinh phụ đứng bên hiên
Tim gọi mắt tăng cường thêm thị lực
Em ném bỏ thịt da nằm thao thức
Những ngày chờ nhung nhớ đợi làm đêm


Đem áo trận của mùa chinh chiến cũ
Đem phong sương tôi luyện xác thân chàng
Đem nước mắt thay rượu t́nh em đó
Để trang thư huyền hoặc thuở chia tan

Em không nói nhưng hồn em đă biết
Trăng rừng xa, ải Bắc , bụi non Đoài
Trên yên ngựa tấm ḷng trung tha thiết
Lấy an dân , giữ đất dạ nào phai.


Đến gần em cho tay ấm bàn tay
Cho tiếng nói thấm nồng trong tiếng thở
Cho em khóc nghẹn ngào v́ nhung nhớ
Cho niềm vui gây ngạt rượu hồn say


Đến gần em ta đốt cháy đêm nay
Khi chiếc gối ngỡ ngàng đi khất thực
Đến gần em máu hương nồng chin rực
Vực con tim hồi mộng anh nào hay ?


Đến gần em cho cả hai làm một
Cho đất trời xa cách măi không xa
Đến gần em cho đời xanh mái tóc
Đẹp duyên t́nh chinh phụ nhớ chinh phu….


Hết

Lâm Hảo Dũng
(PTT)

Mar-2014- 5H4’ am


Bài 12 – Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm, bản dịch của Đoàn Thị Điểm. Nguyên tác Hán văn của Đặng Trần Côn. Từ câu 373 đến câu 412: “Ḷng hứa quốc tựa son ngăn ngắt” đến “Dường này âu hẳn tài lành trượng phu”… Hết

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved