www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Viết T́nh Ca Như Thuở Đẹp Hoa Niên

Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm Khúc

Lời t́nh của nhựa nguyên thành nhựa luyện
Một con tim nối kết một con tim
Khi hai một bất ngờ tan biến
Một tim kia ngây dại của riêng em

Trong thực vật liễu sen chung bóng
Trong chim muông oanh yến chung cành
Trong hạnh phúc của mùa xuân thắm
Nếu hai người xanh măi màu xanh

Em bước nhỏ giung giăng trên cỏ
Viết t́nh ca như thuở đẹp hoa niên
Chàng có thấy rừng xưa đầy tiếng thở
Nụ t́nh thơm rưng rức rất trinh nguyên

Chàng lay động ảnh h́nh em mộng tưởng
Khi bất ngờ sương khói bỗng mông mênh…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)

Mar. 2014

Bài 11 – Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm, bản dịch của Đoàn Thị Điểm. Nguyên tác Hán văn của Đặng Trần Côn. Từ câu 352 đến câu 372: “Chàng chẳng thấy chim quyên ở nội” đến “Mọi bề trung hiếu, thiếp xin vẹn toàn.”

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved