www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Đem Sum Họp Bẻ Đôi Làm Ly Biệt

Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm Khúc

Tóc em xanh hay tóc thay màu?
Đem dĩ văng điểm trang ṿng tóc
Hỏi buồn không biết c̣n hay mất?
Chiến trường xa thương kẻ bạc đầu

Đi nghe đứng ră rời tâm trí
Đứng quên đi ṃn mơi hồn đời
Chiều tha gió cơng mây lên gác
Trăng phơi sầu bên gối em tôi

Thu lại thấy xuân nồng lạc bước
Em không chừng em rất Sâm Thương?
Đem sum họp bẻ đôi làm ly biệt
Khói nhà nghe vương vít bụi sa trường

Chuyện t́nh của Văn Quân đầy hiện thực
Mang con tim nhuốm bệnh để trêu người
Mang cổ tích sống đời trong tâm thức
Mang thời gian vun quén cánh hoa tươi…

Ngày xuống rồi chinh phụ thả buồn chưa?
Ngày xuống rồi trời gọi gió làm mưa…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)

Mar. 2014 – 5H5’pm

Bài 10 – Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm, bản dịch của Đoàn Thị Điểm. Nguyên tác Hán văn của Đặng Trần Côn. Từ câu 309 đến 352: “Chồi lan nọ trước sân đă hái” đến “Thiếp rầu thiếp lại rầu chàng chẳng quên”.

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved