www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Hướng Dương Em Là Hoa

Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm Khúc

Em treo t́nh trong áo
Em ủ hồn trong gương
Em ra sân bắt gió
Gió không gây mùi hương

Khói rũ dài buồn đến
Nhạn lạc bầy kêu thương
Thuyền đi c̣n nhớ bến?
Liễu xanh hận chiến trường

Thần tiên chưa hó
a kiếp
Nên mộng tưởng không rời
Và liên tưởng quanh đời
Của chàng hay của thiếp?

Chàng mặt trời buổi sớm
Hướng dương em là hoa
Hoa xoay làm trục nhớ
Những lời tha thiết tha

Lũng Tây nước đưa lời
Ngọc Quan mây chinh chiến
Hôm nay buồn thể hiện
Tâm hồn cánh hoa rơi…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Mar- 2014- 5H12’ am

Bài 9 – Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm, bản dịch của Đoàn Thị Điểm.Từ câu: “Non Đông thấy lá hầu chất đống đến Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần.”. Từ câu 281 đến câu 308

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved