www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Một Tâm Hồn Bẻ Vội Thành Hai

Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm Khúc

Có đêm nào đàn không rời tay?
Thanh âm ấy dật dờ sương khói
Em có nhẽ dáng sầu không nói
Một tâm hồn bẻ vội thành hai

Đâu Giang Tân bến, buồn chưa ngơ?
Đâu Dương Đài, sầu chở lên chưa?
Đâu Tương Phố, nẻo về trăng tỏ?
Nghe xuân hồi vực dậy t́nh xưa.


Hồn vây kín núi sông nhung nhớ
T́nh trăm năm mộng áo da người
Bay bay măi sắc màu quan tái
Cỏ cây đời vươn thắm màu tươi


Bến Nam đường Bắc, không không ngă
Dấy động cồn hoang, địch tiễn đưa
Quán không, nhà vắng, buồn đang đến
Rụng mắt sầu em chằng bến bờ…


Lâm Hảo Dũng
(PTT)

Mar. 2014 – 3H12’ am


Bài 8 – Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm, bản dịch của Đoàn Thị Điểm. Nguyên tác Hán văn của Đặng Trần Côn. Từ “Gơ sanh ngọc mấy hồi không tiếng đến Nghe thôi địch ngọc véo von bên lầu”. Từ câu 245 đến câu 280.

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved