www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Buồn Thoang Thoảng Mơ Hồ Như Chẳng Có

Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm Khúc

Hồn chinh phụ chiều nay bay về đâu?
Theo mưa buồn hay những cḥm tuyết trắng
Hay sương tối gốc ngô sầu hoang vắng
Dăm hàng tiêu năm trước vẫn xanh màu?

Hoa đă bỏ trăng, hoa nằm úp mặt
Mất niềm tin, trăng chẳng “hát t́nh ca”
Tay bối rối tay rạc rời nắm bắt
Những đường kim trong tâm năo mù ḷa


Chàng th́ xa hồn em măi không xa
Đêm lướt thướt đem ḷng đi ở đó
Buồn thoang thoảng mơ hồ như chẳng có
Bởi gối sầu hoang tưởng là thịt là da…


Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Mar-2014


Bài 7 – Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm, bản dịch của Đoàn Thị Điểm. Nguyên tác Hán văn của Đặng Trần Côn.Từ câu: ”Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu đến Sầu làm rượu nhạt muộn làm hoa ôi.”.Từ câu 214 đến câu 245.

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved